Hunstad Øst Barnehage

Hunstad Øst barnehage legger vekt på friluftslivets gleder og utfordringer. Vi har et aktivt og positivt forhold til utelek og uteaktiviteter året rundt i all slags vær.

Barnehagen har et flott nærmiljø med muligheter for fine turer. Skog og mark, myr, fjære, fjell, bekker, lavvo, bål, turmat, klatring, ski, lek og bevegelse er sentrale begreper i vår hverdag. Barna er med i faste turgrupper, og turene varierer i lengde og omfang - avhengig av barnets alder.

Hver høst og vår arrangerer vi lavvo - uke for interesserte barn. Barnehageuka flyttes ut i nærmiljøet med lavvoen som base og naturen som tumleplass.

Barnehagen åpner kl. 07.00, og stenger kl. 16.30.

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing

 

Visma flyt skole