Du er her:

ÅRSPLANEN

ÅRSPLANEN bygger på "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" som er en forskrift til barnehageloven. Det er et pedagogisk dokument som presenterer innholdet og arbeidsmetodene i vår barnehage. Den bygger på rammeplanen, men er tilpasset vår driftsform, våre rammebetingelser og lokale forhold. ÅRSPLANEN er et arbeidsdokument for de ansatte.

ÅRSPLANEN inneholder også informasjon om samarbeidsutvalget (S.U.). Samarbeidsutvalget består av valgte representanter av foreldre og personale.

ÅRSPLANEN sendes elektronisk til alle foreldre gjennom barnehagens hjemmeside (her). Linker til årsplanen og til vedleggene i årsplanen finner du på høyre side. Klikk deg inn og ta en titt :).

Ta kontakt med barnehagens styrer hvis det er ønske om et papireksemplar i tillegg. Foreldre til nye barn får et papireksemplar når årsplanen er revidert og fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg, vanligvis i september måned.

ÅRSPLANEN revideres årlig, og vedlagt årsplan er fastsatt i møte i samarbeidsutvalget 03. oktober 2017.