Du er her:

Om Hunstad Øst Barnehage

ÅPNINGSTID: Barnehagen åpner kl. 07.00, og stenger kl. 16.30.

ANTALL PLASSER/ALDER: Barnehagen har 72 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barna er i alderen 0 - 6 år. Avdelingene heter "Tusenbeinet", "Trollstua" og "Marihøna".

BARNEHAGENS NÆRMILJØ: Barnehagen befinner seg i boligområdet Galnåsmyra, mellom Hunstad ungdomsskole og Hunstad barneskole og kan nås med bil. Veien til barnehagen går gjennom boligfeltet og er smale og uoversiktlige. Det er nødvendig at det kjøres sakte. Nærmiljøet til barnehagen er trafikk- og naturvennlig med gode og varierte muligheter for lek, aktivitet og friluftsliv.

Naturområdene er lett tilgjengelige. Vi har gangavstand til fjæra, og naturområdene i Hunstadmarka er i overkommelig avstand som f.eks. HuMørløypa" (lysløypa) og Hunstadtoppen.

I tillegg ligger barnehagen sentralt i forhold til boligområdene på Hunstad og Mørkved. Det er gangavstand til Bodin videregående skole, Universitetet i Nordland, Hunstad barneskole, Hunstad ungdomsskole, Hunstadsenteret og Mørkved bydelssenter.

BUSS: Barnehagen kan nås med buss ved å benytte Rød linje 1 eller Blå linje 2. Nærmeste buss-stopp er Hunstad ungdomsskole eller Hunstad barneskole, avhengig av hvilken rute som benyttes.

HISTORIKK: Hunstad Øst barnehage åpnet i 1982. Fra å være en tradisjonell barnehage med 4 aldersinndelte, atskilte avdelinger, har barnehagen nå 3 avdelinger med store og små barn sammen på alle avdelingene. Barna har avdelingstilhørighet med fast garderobeplass og matplass, men kan bevege seg fritt mellom avdelingene i løpet av dagen. Barnehagen har hatt friluftsliv som satsingsområde siden 1992.

SPESIELLE SATSINGSOMRÅDER: Hunstad Øst barnehage legger vekt på friluftslivets gleder og utfordringer. Vi har et aktivt og positivt forhold til utelek og uteaktiviteter året rundt i all slags vær. Barnehagen har et flott nærmiljø med muligheter for fine turer. Hver onsdag er det turdag for alle barna. Turene varierer i lengde og omfang, avhengig av barnets alder og modning. For de minste barna kan turen være lang og opplevelsesrik nok innenfor barnehagens gjerde.

Fra barna er ca. 3 år er de i tillegg med i fast ukentlig turgruppe som benytter nærmiljøet flittig. Skog og mark, myr, fjære, fjell, bekker, lavvo, bål, turmat, klatring, ski, lek og bevegelse er sentrale begreper i vår hverdag. Etter hvert som barna blir eldre, utvider vi radiusen fra barnehagen - og turene blir lengre.

Hver høst og vår arrangerer vi lavvo-uke for ca. 18 barn. Barnehageuka flyttes ut i nærmiljøet med lavvoen som base og naturen som tumleplass. Barna som deltar bringes til- og hentes ved lavvoen av foreldrene.

Opplevelsen er viktig. Nysgjerrighet og tid til undring sammen med andre barn og voksne er det alltid tid til. Lek og samvær med gode venner uten trange vegger, gir barna gode muligheter til kropps- og stemmebruk. Daglig utetid er viktig hos oss, og tid for utelek og uteaktiviteter er prioritert hver dag.

Forebyggende miljøvern er en del av dagen vår. Barna motiveres til å ta vare på- og verne om omgivelsene vi ferdes i. Grunnlaget for gode og positive holdninger etableres i ung alder. Det vi er glade i, tar vi vare på.

PEDAGOGISK GRUNNSYN: Vi vil være tydelige voksne. Klare grenser anser vi som viktig i arbeidet og samspillet med barna. Vi er overbeviste om at tydelig grensesetting sammen med faste rutiner, skaper trygghet for både voksne og barn - og samspillet alle imellom.

Vi voksne er modeller for barna. Det vi gjør betyr like mye som det vi sier. Vi vil støtte og veilede barna gjennom lek og arbeid ved selv å være aktive, engasjerte og handlende i nært samspill med enkeltbarn og grupper av barn.

Vi voksne er som barna - ulike. Ved å respektere hverandres særpreg, bidrar vi til å utvikle og ivareta barnas evne til medmenneskelighet, toleranse og omsorg.